Приложение «Darmen»

«Darmen» қосымшасы

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды дамыту кезеңінде мобильдік қосымшаларды пайдалану төтенше жағдайларды алдын алу бойынша халықты жедел ақпараттандыру үшін өзекті болып табылады. Ел тұрғындарының қауіпсіздігі үшін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі 2019 жылы «Darmen» мобильді қосымшасын іске қосты. Қосымша дауылды ескертулер мен басқа да төтенше жағдайлар, автомобиль жолдарының жабылуы туралы хабарламаларды уақтылы жіберу үшін, сондай-ақ қысқы кезеңде қолайсыз ауа райы жағдайларына байланысты мектептерде сабақтарды тоқтату кезінде оқушылар мен олардың ата-аналары үшін тегін және ыңғайлы болып табылады. Сондай-ақ бағдарламада түрлі төтенше жағдайлардағы іс-қимылдар бойынша ұсынымдар жаңартылады.

Қосымша хабарламаларды жедел жеткізуде жоғары тиімділікті көрсетті. Қазіргі уақытта мобильдік қосымшаны Қостанай облысының 3,5 мыңға жуық тұрғыны пайдаланады. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті «Darmen» мобильді қосымшасы арқылы және SMS-хабарламалар арқылы облыстағы метеогидрологиялық жағдай туралы жедел ақпаратты, дауылды ескертулерді, нұсқаулықтарды және т.б. шұғыл өзгеретін климаттық жағдай жағдайында жедел алынған ақпарат төтенше оқиғаларды айтарлықтай азайтып және адам өмірін сақтап қала отыра, алдын ала шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Осыған байланысты, төтенше жағдайлардың алдын алу үшін Қостанай облысының ТЖД осы қосымшаны пайдалануға белсенді қатысуға шақырады.

Приложение «Darmen»

В период развития современных информационных технологий использование мобильных приложений является актуальным для оперативного информирования населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Для безопасности жителей страны, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в 2019 году запущено мобильное приложение «Darmen». Приложение является бесплатным и удобным для своевременной рассылки сообщений о штормовых предупреждениях и других чрезвычайных ситуациях, закрытии автомобильных дорог, а также для школьников и их родителей во время отмены занятий в школах из-за неблагоприятных погодных условий в зимний период. Также в программе обновляются рекомендации по действиям в различных чрезвычайных обстоятельствах.

Приложение показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений. В настоящее время мобильным приложением пользуются около 3,5 тысяч жителей Костанайской области. Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, через мобильное приложение «Darmen» и посредством SMS-оповещений, практически ежедневно направляет оперативную информацию о метеогидрологической обстановке в области, штормовые предупреждения, инструкции и т.д. В условиях быстро меняющейся климатической обстановки, оперативно полученная информация, позволяет принимать заблаговременные решения, значительно снижая чрезвычайные происшествия и зачастуя сохраняя человеческие жизни.

В этой связи, для эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций, ДЧС по Костанайской области призывает активно принимать участие в пользовании данного приложения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *